wizja lokalna
Analiza
zalecenia
Bezpieczeństwo

„Analizy zagrożeń”: zgodnie z Art. 4. 1. ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z 18.08.2011 Ratownictwo Wodne sp. z o.o prowadzi usługi wykonawcze w zakresie wykonywania analiz zagrożeń na pływalniach, kąpieliskach śródlądowych, morskich. Wykonujemy pomiary i szkolenia a także dokonujemy wizji lokalnej obiektów po czym tworzymy wnikliwą analizę stanu obecnego, wyznaczając stosowne zalecenia w taki sposób by najlepiej zabezpieczyć oceniany obiekt.

Wykorzystujemy zdobytą wiedzę i doświadczenia, a opiniujący swoją analizę opierają o aktualne akty prawne – ustawy i rozporządzenia.

Chcesz, aby Twój obiekt działał w myśl prawa i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa? Zgłoś się do nas! Doradzimy w sposób profesjonalny, jak Twój obiekt może wejść na najwyższy poziom bezpieczeństwa świadczonych usług.