Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP)

Najbardziej zaawansowany kurs w zakresie ratowania życia i zdrowia, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego.

Zakres szkolenia realizowany jest na podstawie rozporządzenia Dz. U. z 2021 r. poz. 411 i pozwala uzyskać tytuł „Ratownika”.

Pierwsza pomoc

Prowadzimy szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla każdej grupy wiekowej dzieci, młodzież, dorośli.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty.

Gogle VR

Pierwsza pomoc i BHP w wirtualnej rzeczywistości. Gogle odzwierciedlają rzeczywistą sytuację zagrożenia życia.

Rozwiązanie idealne dla firm, które nie mogą oddelegować pracowników na szkolenie w tym samym czasie.